Toplumsal ve doğal yaşama karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.