Politikalarımız

Politikalarımız

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ


• Kurumun ve paydaşlarının bilgi varlıklarının ve verilerinin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamak amacı ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak
• Intertech, Yönetim Sistemi’nin hedeflenen çıktılarını başarma kabiliyetini etkileyecek iç ve dış hususları belirlemek
• Tabi olunan ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak
• Bilgi varlıklarını, değerlerini, güvenlik ihtiyaçlarını, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditleri ve tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak
• Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik çerçeveyi tanımlamak
• Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek, risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak
• İş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak işin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak
• Gerçekleşebilecek olası bilgi güvenliği olaylarına etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayların etkilerini minimize edebilecek yetkinliğe sahip olmayı temin etmek
• Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek
• Kurum itibarını geliştirmek ve kurumu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumak
• Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
• İnsan, altyapı, donanım, yazılım, müşteri bilgileri ve sözleşmeleri vb. bilgi varlıklarına ilişkin sözleşmelerle belirlenen servis ve operasyonelHİZMET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ


• Yasal zorunluluklarla belirlenen ve müşterilerilerimize sözleşmelerimizde taahhüt ettiğimiz şartları eksiz yerine getirmek
• Intertech, Yönetim Sistemi’nin hedeflenen çıktılarını başarma kabiliyetini etkileyecek iç ve dış hususları belirlemek
• Servis sorumlularını belirlemek ve atamalarını yapmak
• Hizmet Yönetimi Süreç Sahipleri tarafından, Yönetim Temsilcisi koordinasyonunda ve yönetiminde, yönetim tüm süreçleri etkin bir şekilde uygulamak, sürekli iyileştirerek hizmet kalitesini arttırmak için destek vermek
• Hizmet Yönetimi Sistemine yönetim kadrosu dahil tüm personelin katılımını sağlamak bilinç düzeyini artırmak
• Servis yönetim planı hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak
• Kurum içerisinde risk yönetim sistemi oluşturularak, işletilmekte ve düzenli aralıklar ile gözden geçirilmektedir
• Bilgi Güvenliği Yönetimi ile tüm hizmet işlemlerinde bilginin gizliliğini erişebilirliliğini bütünlüğü ve sürekliliği sağlar
• Hizmet yönetim sistemi gerçekleştirilen faaliyetler ile sürekli iyileştirilmekİŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ


• Yasal zorunluluklarla belirlenen ve müşterilerilerimize sözleşmelerimizde taahhüt ettiğimiz şartları eksiz yerine getirmek
• Intertech, Yönetim Sistemi’nin hedeflenen çıktılarını başarma kabiliyetini etkileyecek iç ve dış hususları belirlemek
• Yasal düzenlemelere, iç ve dış operasyon servis seviyelerine tam uyumun sağlanması
• İş sürekliliği süreci içerisinde, operasyonların ve hizmetlerin, çalışanların güvenliği ile müşteri ve kurum varlıklarının
• Hizmetlere olan etkiyi en düşük düzeyde tutmak
• Kurtarma gayretlerini azaltacak ve hizmet kalitesini muhafaza etmek üzere olayları en kısa sürede belirlemek
• Küçük bir olayın daha ciddi seviyelere yükselmesini önleyecek şekilde süratle tepki vermek
• Servislerin zamanında yeniden başlamasını ve veri bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamak üzere kurtarma önceliklerine ve en kritik servislerin ilk önce eski haline dönmesine dayalı kurtarmak
• Olaylardan alınan dersleri analiz ederek gözden geçirmek ve böylece olay ve kesintilere karşı daha iyi hazırlanmayı sağlayacak şekilde sürekli geliştirme halinde olmak
• İş sürekliliği yönetim sistemi gerçekleştirilen faaliyetler ile sürekli iyileştirilmek

Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için çerezleri (Cookie) kullanmaktayız. Siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi Kabul Ediyorum