inter-eDefter
E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve saklanmasına imkan veren hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

inter-eDefter uygulaması sunduğu bulut tabanlı çözüm ile, oluşturulan defter ve beratlara her yerden hızlı ve kesintisiz erişim imkanı sağlamaktadır. Piyasada var olan birçok muhasebe ve ERP yazılımına kolay şekilde entegre edilebilen inter-eDefter uygulaması ile, yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmakta ve tüm operasyonel işlemler adım adım takip edilebilmektedir.